Леди Гамильтон, Малинин (титры на иврите)

ליידי המילטון תרגום: מקסים ז’אק אולמי קולנוע “גלובוס“, בתום יום הכיפורים, על חשבון קופסה של “נובלס“ התכנסו שם ילדים. הם ישבו ללא פיקוח, בגיל עשר ופחות וראו בקוצר רוח כל מה שאס
Back to Top