ההדלקה הגדולה של גאב’’ד קארלסבורג במירון | Karelsburg Ruv

כ“ק גאב“ד קארלסבורג הגה“צ רבי יחזקאל ראטה שליט“א בהדלקה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, באתרא קדישא מירון שם שוהה בימים אלו בדירתו לצורך מנוחה. מוצ’’שק יתרו ,שבט תש’’פ. צילום: דוד כהן. *הצילום כפוף לחוק זכויות יוצרים, לכן חל איסור להעתיק או להוריד אותו, וכן להשתמש בו ללא קבלת רשות במפורש ובכתב* ************************************************************* Karlsburg Rabbi Yehezkel Rata Shlita in a light in honor of Rabbi Shimon Bar Yochai, Etra Kadisha Miron, where he currently resides in his apartment for rest. Mushashek Jethro, the tribe of. Photo: David Cohen.    * Photography is subject to copyright law, so it is prohibited to copy or download it, and to use it without express written permission *
Back to Top